Vraag en antwoord

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Zuiderloo-BAZA is op 3 februari 2022 in verkoop gegaan.

Zuiderloo-BAZA ligt aan de noordkant van de Vennewatersweg, tussen de Westerweg, Krommelaan en het spoor. 

De prijzen zijn bij de start verkoop bekend gemaakt. Bekijk de prijslijst bij de verkoopdocumenten.

Deze zijn nog niet bekend. Bij de start verkoop worden deze bekendgemaakt.

In Zuiderloo-BAZA komen 21 woningen: 9 eengezinswoningen en 12 Smartwoningen.

De start van de bouw is afhankelijk van verkoop. Prognose is Q3 - 2022

De bouwtijd duurt naar verwachting een jaar.

De woningen zullen worden toegewezen op basis van de volgorde van de aangegeven voorkeuren. Bij meerdere gegadigden voor één woning vindt de toewijzing plaats op basis een random match waarbij de ingevulde informatie wordt meegewogen bij de toewijzing van de beste kandidaat. Als de 1e voorkeurkeuze voor een woning al aan een andere gegadigde is toegewezen, kan een eventuele 2e keuze worden toegewezen, enz.

De inschrijving is gesloten, je kunt je alleen nog als reservekandidaat inschrijven. Digitaal inschrijven doe je via het inschrijfformulier. Als je nog geen account hebt, maak je die eerst aan. 

Ja, jouw woning zal worden voorzien van een duurzame warmtepomp met bodembron en een aantal zonnepanelen.

Ja, jouw woning wordt standaard voorzien van een badkamer en toiletruimte met sanitair en tegelwerk. Deze is tegen meerprijs uit te breiden met aanvullende wensen.

Nee, de woning wordt standaard zonder keuken opgeleverd. Wij hebben ook een geselecteerde keukenshowroom bij het project betrokken die een projectkeukenaanbieding maakt. Zo krijgt u een idee wat er mogelijk is en voor welke kosten. Uiteraard kunt u bij hen ook een keuken aanschaffen die geheel op uw persoonlijke wensen is afgestemd.

Ja, er zit zowel een zelfbewoningsplicht als een antispeculatiebeding op alle woningen in plan BAZA. Deze geldt voor een periode van 5 jaar.

Om in aanmerking te komen voor een Smartwoning, moet je voldoen aan de gestelde inkomensgrens. Voor een éénpersoonshuishouden is dit € 58.000,- en voor een gezamenlijk inkomen is dit € 67.000,- bruto per jaar. Dit toetsen we aan de hand van een Inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) van de Belastingdienst, die je bij de inschrijving voegt. Op de site van de Belastingdienst lees je hoe je deze opvraagt.