Logo Timpaan Hoofddorp B.V.

Deelplan Baza

Timpaan ontwikkelt in Zuiderloo ongeveer 290 nieuwbouwwoningen. De meeste woningen zijn al gebouwd. De volgende locatie die ontwikkeld gaat worden is Baza. De locatie Baza ligt ten westen van het spoor, aan de noordkant van de Vennewatersweg, tussen de Westerweg, Krommelaan en het spoor.

Het projectteam Zuiderloo van de gemeente heeft samen met ontwikkelaar Timpaan gewerkt aan het verkavelingsplan voor de locatie Baza. Een verkavelingsplan is een gedetailleerd ontwerp voor de verdeling van grond (verkaveling) voor bijvoorbeeld woningen. Baza bestaat uit 21 woningen in verschillende woningbouwcategorieën (betaalbaar en middelduur). Het gaat om grondgebonden geschakelde woningen. De geschakelde woningen zijn zowel rijwoningen als ‘rug-aan-rug' woningen’. Het verkavelingsplan vindt u hier

Stedenbouw en architectuur

Het ontwerp voor de woningen in BAZA in Zuiderloo sluit nauw aan bij de inhoud van het stedenbouwkundig ontwerp en beeldregieplan van de gemeente Heiloo. Hierin ligt het accent op vertrouwde en harmonieuze architectuur in een comfortabel woonmilieu.

De Smartwoningen, een uitgekiend woonconcept van Timpaan, waarbij betaalbaarheid wordt gecombineerd met een efficiënt ingedeelde plattegrond, krijgen een prachtige plek in het groen van BAZA. De twee blokjes van 6 rug aan rug woningen, gelegen aan de Krommelaan, liggen, gezien vanaf de Vennewatersweg verscholen achter een veld van (fruit) bomen. De Krommelaan is binnen BAZA alleen toegankelijk voor langzaam verkeer.

De rijwoningen, opgedeeld in een rij van 3 en een rij van 6 woningen, gelegen aan het spoor, krijgen een eigen, stoere uitstraling in de sfeervolle landelijke omgeving. De architectuur sluit mooi aan bij de schuurwoningen, gelegen aan de Ringelwikke, de toekomstige ontsluitingsweg van BAZA, ten noorden van het plangebied.

Heel belangrijk in BAZA is de zorgvuldige inpassing van de openbare ruimten en de omzoming door streekeigen groen. Hierbij wordt enerzijds de privacy van de woonsfeer gegarandeerd maar wordt ook de sociale veiligheid versterkt. Door toepassing van gebiedseigen boom- en beplantingssoorten wordt ook de verbondenheid met de plek versterkt.

Reageren op de plannen was mogelijk van 26 maart tot 23 april 2021. De gemeente neemt de reacties de komende tijd door.

Om een beeld te krijgen van Deelplan Baza kunt u klikken op onderstaande links: