BAZA ZUIDERLOO

100% verkocht!

Zuiderloo is een nieuwe woonwijk in ontwikkeling aan de zuiderlijke rand van Heiloo. Deze wijk ligt in het gebied naast de Kennemerstraatweg, tussen de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg. Zuiderloo is een ruim opgezette nieuwbouwwijk met een gevarieerd straatbeeld. Een prachtige wijk krijgt hier vorm. Er ontstaat een kindvriendelijke, duurzame en groene wijk met het strand en de duinen heel dichtbij. Een heerlijke plek om te wonen. Het nieuwe plandeel "BAZA Zuiderloo" met 21 woningen vormt een separate woonwijk ten westen van het huidige Zuiderloo en draagt zo op eigen wijze haar steen toe bij. De verkoop is gestart op 3 februari 2022. De woningen zijn allemaal toegewezen.

Er zit op alle woningen in BAZA Zuiderloo zowel een zelfbewoningsplicht als een antispeculatiebeding dat geldt voor 5 jaar. Daarmee blijven de woningen bereikbaar voor de doelgroep waarvoor we ze ontwikkelen. Om in aanmerking te komen voor een Smartwoning, moet je voldoen aan de gestelde inkomensgrens. Voor een éénpersoonshuishouden is dit € 58.000,- en voor een gezamenlijk inkomen is dit € 67.000,- bruto per jaar. Dit toetsen we aan de hand van een Inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) van de Belastingdienst, die je bij de inschrijving voegt.

Thuis in je eigen buurt

Het plandeel “BAZA Zuiderloo” ligt aan de noordkant van de Vennewatersweg, tussen de Westerweg, Krommelaan en het spoor. Een groene en landelijke omgeving. Het karakter van dit nieuwe plandeel valt te omschrijven als dorps, ongedwongen en lommerrijk. Het geliefde ‘wonen in een buurtje’, kenmerkend voor Zuiderloo, kan ook hier prima aarden. De 9 eengezinswoningen en 12 Smartwoningen krijgen een ruimtelijke opzet, in combinatie met diverse typen tuinen en openbaar groen met bomen. Met 21 woningen wordt deze nieuwbouwwijk kleinschalig van karakter en als buurtje gebouwd. Met wonen en parkeren duidelijk gescheiden. Resultaat: Volop speelruimte voor de kinderen en rustiek om te wonen. Gezellig in je eigen buurtje, waar je je snel thuis voelt. Inclusief een gasloze en duurzame invulling van het wonen. Klaar voor de toekomst.

Een nieuwe wijk & typisch Zuiderloo

In het kader van wonen in het groen ontwikkelt Timpaan in het gebied Zuiderloo te Heiloo circa 275 woningen. De plandelen De Linde I en II zijn reeds gerealiseerd. Plandeel De Linde III is verkocht en met Zuiderloo-BAZA komt er weer een echte Zuiderloo-wijk bij. Het betreft 21 woningen in 2 verschillende types en diverse afwerkings- en (uitbouw)opties. Goed voor een dorpse, maar wel eigentijdse uitstraling. Op zich staand, doch in lijn met de andere plandelen. Met een wijkstructuur die waar mogelijk het oude landschap in ere houdt. Kortom: een echte Zuiderloo-wijk waar het heerlijk wonen wordt in een groen getinte ambiance.